MENU

TRIỂN LÃM

Danh sách các hội chợ và triển lãm chúng tôi sẽ tham gia trong thời gian tới, hẹn gặp lại các bạn ở đó!
 • Domotex 2019
  Triển lãm Vietbuild 2018
  05/09/2018 - 10/09/2018
  Địa điểm : Nhà A5 - Gian 918-919 - Cung Triển lãm Xây dựng Quốc gia - 01 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  Truy cập Website
 • Bau 2019
  Triển Lãm Vietbuild 2018
  23/11/2018 - 27/11/2018
  Địa điểm: Nhà A5 - Gian 819-821 - Cung Triển lãm Xây dựng Quốc gia - 01 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  Truy cập Website
 • Budma 2019
  Triển Lãm Vietbuild 2019
  27/03/2019 - 31/03/2019
  Địa điểm : Cung Triển lãm Xây dựng Quốc gia - 01 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  Truy cập Website
 • Architect@Work 2018
  Triển Lãm Vietbuild 2019
  15/05/2019 - 19/05/2019
  Địa điểm : Đà Nẵng
  Truy cập Website
back to top