MENU

Chứng chỉ Vàng châu Âu

Rubio Monocoat, sản phẩm Sơn gỗ đầu tiên đạt tiêu chuẩn 0% VOC.
Dầu lau Rubio Monocoat là sản phẩm mang tính cách mạng vì đã loại bỏ 100% VOC sớm hơn ba năm trước khi luật cấm VOC đầu tiên có hiệu lực trên thế giới. Trong khi các nhà phát triển khác đang tìm cách để GIẢM lượng VOC ra khỏi sản phẩm của họ, chúng tôi đã đi đầu bằng cách LOẠI BỎ VOC ngay từ khi các bộ luật còn chưa yêu cầu điều đó.

Từ năm 2018, chúng tôi đã nâng cao hơn chất lượng sản phẩm của mình và đã xuất sắc vượt qua bài kiểm tra tiêu chuẩn Eurofins. Bằng việc đạt được chứng chỉ này, công ty chúng tôi khẳng định luôn luôn hướng tới những tiêu chuẩn cao nhất cho cuộc sống của khách hàng.

" Eurofins Indoor Air Comfort : Gold "
Rubio Monocoat là sản phẩm sơn gỗ đầu tiên trên thế giới có được chứng chỉ nhãn Vàng của Eurofins. Chứng chỉ cao nhất này bao gồm hàng loạt những hạng mục khắt khe về an toàn, chất lượng khí thải, phân hủy và môi trường:
 • AgBB /ABG
 • French A+
 • M1
 • Belgian VOC Regulation
 • CDPH Section 01350
 • EMICODE EC1 PLUS
 • LEED v4 Worldwide
 • BREEAM Worldwide
 • Byggvarubedömningen (BvB) section 6. 
 • WELL (for the VOC part)
 • Greenguard compliance based on CDPH  Section 01350 test results
 • ANSES
 • Floorscore ‘friendly’ certification for flooring products (positive contribution)

Bấm vào đây để tìm hiểu thêm về chứng chỉ này.
back to top